Oproep van de VIO.ME-collega’s op 5 februari 2023

Ze willen een einde maken aan VIO.ME. Laat dat niet gebeuren.

Vandaag bevinden we ons in de ongelukkige positie om u te informeren dat VIO.ME meer dan ooit in groot gevaar verkeert. De rechterlijke macht en het kapitaal hebben in het geheim het terrein waarop onze fabriek staat verkocht aan een investeringsfonds.

Wij, de arbeiders van VIO.ME, verklaren dat we in de fabriek zullen blijven produceren, zelfs als het kapitaal en de staat de speciale politie-eenheden op ons af sturen. Maar zelfs als ze ons eruit schoppen, komen we er weer in. Omdat deze plek ons ​​leven is en omdat we deze plek aan jou te danken hebben. We zijn dat verschuldigd aan de tienduizenden mensen die we in de loop der jaren hebben ontmoet. Omdat je naar onze fabriek kwam, omdat je ons werk waardeerde door VIO.ME-producten te kopen. Omdat je naast ons stond bij demonstraties. Omdat je meeneuriede bij een concert in de bezette fabriek. Omdat je schouder aan schouder met ons stond tegenover de politie.

De enige fabriek in het land die zonder bazen werkt, de enige fabriek waar iedereen gelijk wordt betaald, de enige fabriek die is bevrijd van de kapitalist en teruggegeven aan de samenleving, is in acuut gevaar. En de enige die kan helpen, ben jij. In de afgelopen 10 jaar zijn we de strijd aangegaan tegen alle mogelijke tegenstanders. We werden aangevallen door de speciale politie-eenheden, het openbare elektriciteitsbedrijf DEI sloot de stroomtoevoer af, de rechterlijke macht regelt de gedwongen veiling van onze fabriek. Maar we verzetten ons en weerstonden de aanvallen. Dat zullen we nu weer doen.

Maar hoe sterk onze vastberadenheid ook is, het is niet onze ware kracht. Onze ware kracht is dat jij deze regels leest.

We hebben weinig tijd om hun plan te blokkeren. Toch zullen we dat doen. Elke actie telt: elke discussie over VIO.ME, elke poster, elke slogan op een muur, elke autokolonne, elk solidariteitsconcert, elke protestmars met megafoon, elke kleine of grote bijeenkomst in heel Griekenland. Elk bericht in de massamedia. Elke solidariteitstoespraak van vakbondsstructuren en elke handtekening. En al deze stromen leiden dan tot een grote stroom mensen, die de straat op gaan en protesteren.

De wetten van het kapitaal zijn almachtig. Maar de wet van het woedende volk kan die breken.

Met solidaire groeten,
de collega’s van VIO.ME

Leave A Comment

Menu