Kallari

vergadering van inheemse Kichwa kleinboeren

De Kallari-chocolade is afkomstig van uit directe handel met de inheemse, kleine boerencoöperatie Kallari en andere soortgelijke kleine initiatieven in het Amazonegebied. Democratische besluitvorming en vrouwenrechten staan centraal in deze coöperaties. De cacao is afkomstig uit voedselbossen. In voedselbossen worden vele verschillende planten naast elkaar verbouwd en verzorgd. Daarbij ligt de nadruk op meerjarige planten en hun wederzijdse, ondersteunende interacties. Dit alles in combinatie met de aarde waarop zij groeien en de dieren die er een thuis vinden. Het is een concept dat in het westen bekend is binnen de ‘permacultuur.’ Permacultuur is een filosofie geïnspireerd door inheemse tradities, en gaat nog een flinke stap verder dan ‘biologisch.’ Het gaat om het ontwerpen en/of in stand houden van ecosystemen, op een manier dat de natuur en de mens daar het meest aan heeft. Het blijft niet alleen weg van giftige chemicaliën, kunstmest en de monocultuur die dat nodig heeft (denk aan van de uitgestrekte velden met alleen maar tarwe of maïs); het ondersteunt actief de genezing van onze planeet en is onderdeel van een fundamenteel ander economisch systeem. Waar mens en natuur samenwerken in plaats van tegen elkaar (of in het ‘beste’ geval langs elkaar).

De cacao wordt in het land van herkomst (Ecuador) verwerkt tot chocola. Dat is vrij uniek, omdat in de overgrote meerderheid van gevallen deze productie plaatsvindt buiten het land van oorsprong (bijvoorbeeld in Europa). Door de chocola in het land van herkomst te produceren, onder toezicht van de cacao-boeren, blijft zoveel mogelijk waarde bij daar in plaats van dat zij blijft steken bij vele tussenpersonen en westerse bedrijven. De chocola wordt vervolgens naar Europa geïmporteerd door Kallari Futuro, een bedrijf opgericht door Raquel, een inheemse vrouw uit één van de boerenfamilies die is aangesloten bij de genoemde cacao-coöperaties (lees hieronder haar verhaal). Wij hebben het weer uit Duitsland geïmporteerd, door het mee te laten sturen met andere producten die wij inkopen bij een werkers-coöperatie in Duitsland.

voedselbos in het amazonegebied

Raquel, oprichter van Kallari Futuro, hielp als kind al mee in de `Chakras´, de voedselbossen van de inheemse Kichwa-gemeenschap in de Ecuadoriaanse Amazone. In het westen zijn voedselbossen en geraleteerde landbouw-methoden in harmonie met de natuur bekend als ‘permacultuur.’ Als tweede oudste dochter van zeven broers en zussen, leerde ze van kleins af aan over spirituele geheimen en tradities. Maar ook hoe lastig het was genoeg geld te genereren uit duurzame landbouw, alleen al om de zeven kinderen naar school te kunnen sturen.

Al in haar jeugd was ze naast school betrokken bij de Kichwa-gemeenschap en richtte ze een jongerengroep op om de traditionele dansen en cultuur van haar volk te herontdekken en te verbeteren. Daarnaast maakte Raquel al vroeg gebruik van de samenwerking in internationale onderzoeks- en onderwijsprogramma’s op het gebied van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling om veel kennis op te doen en haar ervaringen te delen. Kort na haar afstuderen aan de middelbare school werkte ze als promotor in een project met de GTZ (Duitse Vereniging voor Technische Samenwerking) aan het beheer van een nationaal park en biosfeerreservaat in haar thuisregio met een focus op agroforestry en alternatieve inkomstenbronnen, zo kwam ze in contact met Duitsland.

Ze richtte zich vooral op het versterken van het zelfrespect van inheemse gemeenschappen. En het behouden en verbeteren van inheemse tradities en kennis, over hoe om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. De intensieve, monoculturele landbouw van het westen kopiëren, dat zou voor de mensen in het Amazonegebied geen oplossing kunnen zijn. Raquel realiseerde zich dat ze op zoek moest gaan naar manieren om inheemse gemeenschappen in staat te stellen voldoende inkomen te genereren voor een zelfstandig leven, met onderwijs en gezondheidszorg, in harmonie met de natuur en hun tradities.

inheemse Kichwa in traditionele klederdracht

In 1998 vertrok ze met deze motivatie naar Duitsland, om bosbouw te studeren. Ze rondde haaar studie af, en stichtte een gezin. Daarna ging ze naar Peru om te werken aan een bosbeheerrpject in de Peruaanse Amazone. Daarna was ze van plan om terug te keren naar Ecuador, maar dat kwam er niet van. Haar gezin was ondertussen flink gegroeid, en wilde terug naar Duitsland. Weer terug in Duitsland wilde ze verbonden blijven met de natuur en haar wortels in de inheemse gemeenschappen van het Ecuadoriaanse Amazonegebied. Ze kwam op het idee om de hen vanuit Duitsland te ondersteunen, door de in de Chakra-voedselbossen verbouwde producten op de markt te brengen.

In de meeste gevallen wordt echter alleen de grondstof, zoals de cacao-boon, via tussepersonen naar Europa geïmporteerd. Pas hier wordt het dan door Europese bedrijven verwerkt tot chocolade. Alleen als een zo groot mogelijk deel van de waardeketen van het eindproduct bij de inheemse boeren en hun democratische coöperaties blijft, kan duurzame meerwaarde voor de producenten en hun families in het amazonegbied worden gegenereerd.

Duurzame meerwaarde voor de producenten en hun families in het Amazonegebied kan echter alleen worden gegenereerd als een zo groot mogelijk deel van de waardeketen van het eindproduct bij de inheemse boeren en hun coöperaties blijft. Raquel besluit een Master te doen, en plant in het kader daarvan chocolade op de markt te brengen geproduceerd door de kleine boerencoöperatie Kallari. Ze kent de coöperatie al sinds haar oprichting in 1997 in Ecuador, en een deel van haar familie is ook lid en levert hun cacao aan Kallari. In 2005 begon de coöperatie met het maken van hun eigen chocolade, waarmee ze één van de weinige coöperaties ter wereld zijn die dat doen.

In 2012 richtte Raquel uiteindelijk, met hulp van vrienden, het bedrijf Kallari Futuro op. De naam is symbolisch, en niet alleen omdat die grotendeels hetzelfde is als de kleine boerencoöperatie. ‘Kallari’ betekent zowel ‘er was eens’ als ‘begin’ in de inheemse Kichwa-taal. Futuro betekent toekomst in het Spaans. De naam maakt duidelijk dat de grondstoffen, eenmaal verkregen van de lokale planten en de producten die er vervolgens van zijn gemaakt, een nieuw begin betekenen voor de lokale bevolking. En op lange termijn invloed hebben op de toekomst van het regenwoud. Zo kwam een product, rechtstreeks uit inheemse traditionele landbouw van kleinboeren verenigd in een democratische coöperatie, op de markt in Europa.

Bestel de chocolade hier.

Voor nog meer informatie, zie www.kallari-futuro.de (in het Duits).

vogels in het amazonegebied

Menu